Skip to main content

Ardnamurchan (parish) Argyllshire Scotland

 Subject
Subject Source: Local sources

Found in 1 Collection or Record:

Song entitled 'Cath Righ Sorach', c1862

 Item
Identifier: Coll-97/CW112/59
Scope and Contents

Song entitled 'Cath Righ Sorach' collected from Coinneach Moirestan [Kenneth Morrison], Trithean, Eilean Sgitheanach [Trien, An t-Eilean Sgitheanach/Isle of Skye] on 8 February 1862 beginning 'La dhuinn air bheagan sloigh (sluaigh?), Aig cas-ròdh (ruadh?) na h-eiginn (h-ighnne?) mall'. The song is composed of sixty-five lines.

Dates: c1862